Grafisch faciliteren

Grafisch faciliteren

De kunstenaar als vertolker

graphic-facilitation-2

Wat is grafisch faciliteren?

Grafisch faciliteren steunt op beelden om het samenwerkingsproces te bevorderen. Het is een visualisatietechniek die toelaat concepten te begrijpen en te onthouden en die je publiek uitnodigt om deel te nemen. Door beroep te doen op een grafisch facilitator voor je werkactiviteiten zoals brainstormsessies, workshops, debatten of personeelstrainingen worden je doelstellingen gemakkelijk bereikt.

Collectieve intelligentie opent nieuwe perspectieven en maakt nieuwe vormen van interactie mogelijk!

Neem contact op met een expert

graphic-facilitation-3

Waarom zou je gebruik maken van grafisch faciliteren?

Om effectief te kunnen groeien, zou elk bedrijf moeten kunnen rekenen op een effectieve samenwerking. We weten dat het soms moeilijk is om gewoontes te veranderen, vernieuwende ideeën te bedenken of procedures te verbeteren.

Daarom dat grafische facilitators een centrale rol kunnen spelen bij het opstarten van dit proces. Of ze nu optreden als moderator, commentator, observator of analist, hun visualisatie van de besproken thema’s kan enorm doeltreffend zijn voor het wegwerken van misverstanden, het onthullen van verborgen verbanden, of het toevoegen van dat snuifje creativiteit dat nodig is om tot een briljante oplossing te komen.

Neem contact op met een expert

graphic-facilitation-4

Hoe werkt grafisch faciliteren?

Grafisch faciliteren kan zowel off- als online worden gebruikt. Het soort interactie met de deelnemers of het publiek zal afhangen van de rol die je de facilitator toewijst:

  • Recorder: de grafische facilitator legt de inhoud van de discussies of de presentaties vast met behulp van tekeningen. Dit maakt ze concreet en vervangt vaak een lange uitleg,
  • Commentator: in plaats van slechts te tekenen wat de facilitator hoort zijn de tekeningen van de facilitator een live commentaar geïnspireerd op de discussies, wat dan ook weer nieuwe ideeën doet opborrelen bij de deelnemers. Geestig, ironisch, ontroerend of oneerbiedig, de grafische facilitator maakt emoties los en geeft stof tot nadenken
  • Analist: in dit scenario interpreteert de facilitator de interacties, ziet hij/zij verbanden en trekt conclusies, waardoor hij/zij daadwerkelijk deel gaat uitmaken van de discussie.
  • Moderator: hier zit de grafische facilitator de discussie voor of leidt ze en noteert woorden, foto’s en grafieken naarmate de discussie vordert.
  • Leider: als de illustrator(s) en de deelnemers samen de visuals maken, zoals bij een live fresco, zorgt de facilitator ervoor dat iedereen erbij betrokken is en oriënteert hij/zij de gemeenschappelijke creatie volgens het kader van de vooraf vastgestelde doelen.

Neem contact op met een expert

Lees ook onze content