Visueel oogsten

Visueel oogsten

Zaai een idee, oogst een concept

visual-harvesting-2

Wat is visueel oogsten?

Visueel oogsten betekent het vastleggen van gedachten, uitwisselingen of tekst – gesproken of geschreven – in de vorm van tekeningen, en het gebruik van deze visualisatie om verbindingen te benadrukken en discussies te stimuleren.

Het is een techniek die kan worden gebruikt tijdens workshops, brainstormsessies of vergaderingen als een vorm van grafische facilitering, en ook als visuele ondersteuning voor een presentatie of zelfs in niet-realtime contexten, bijvoorbeeld om langere, technische teksten of projectbeschrijvingen samen te vatten met het doel van een discussie of uitleg.

Neem contact met ons op

visual-harvesting-3

Waarom heb je het nodig?

Artsen maken vaak een kleine tekening om aan hun patiënten uit te leggen wat er mis is en hoe een operatie dit zou kunnen verhelpen. Het is een vrij efficiënte techniek, zelfs als ze meestal betere chirurgen zijn dan kunstenaars. Dat komt omdat anatomie een vrij complex onderwerp is met zeer specifieke terminologie, maar een paar lijnen op een stuk papier zijn vaak genoeg om te begrijpen waarom het pijn doet.

Hetzelfde onderliggende principe is aan het werk tijdens visueel oogsten, zelfs als er niets mis is met je team.

Visueel oogsten kan vrij letterlijk worden begrepen: het is een manier om ideeën te verzamelen in de vorm van tekeningen op een stuk papier (of muur), om een overzicht te creëren dat kan worden teruggekoppeld naar de discussie, brainstormsessie of project.

Het maakt gebruik van de kracht van beelden om emoties en geheugen te activeren, en ook om patronen en concepten te zien en te begrijpen hoe ze in het grotere geheel passen.

Neem contact op met een expert

visual-harvesting-4

Hoe ziet visueel oogsten eruit?

Visueel oogsten kan op verschillende manieren worden gebruikt om creatieve groepssessies binnen organisaties te animeren. Het kan worden gebruikt als een participatief instrument of in presentatiestijl.

Hier zijn een paar toepassingen die elke organisatie kan proberen:

  • Brainstormsessies: visueel oogsten kan worden gebruikt om een mindmap te maken om deelnemers te helpen voorstellen te visualiseren en te onthouden, inspiratie op te doen en verbanden te leggen tussen verschillende ideeën.
  • Sprekersondersteuning: vergeet PowerPoint. Visueel oogsten kan een presentatie informatiever en leuker maken door uitleg in visuele vorm toe te voegen aan wat er wordt gezegd, en ook een levendige, creatieve sfeer toe te voegen die het publiek gefocust houdt.
  • Notulen van vergaderingen: een beetje als het opstellen van notulen, maar met toegevoegde waarde en in realtime. Visueel oogsten registreert discussies en voegt een analytisch element toe door ze te visualiseren als grafieken, diagrammen en cartoons.

Neem contact op