Infrabel's kennis delen met expertise videotutorials — Cartoonbase

Infrabel beheert de Belgische spoorweginfrastructuur.

Context

Cartoonbase en Infrabel hebben samen al een indrukwekkend trackrecord neergezet, geen woordspeling bedoeld. We hebben aan succesvolle projecten gewerkt, variërend van hun wereldwijde visuele identiteit tot een merkkaartspel voor kinderen. This was our first collaboration with the Infrabel Academy, the company’s very own training centre.

De Academie had het slimme idee om de talenten van hun teams te benutten met behulp van video. Ze wilden materiaal verzamelen dat door werknemers in het veld zelf was gemaakt om goede praktijken te delen met een breder publiek binnen het bedrijf. Cartoonbase werd ingeschakeld om ons te helpen deze kostbare hulpbron optimaal te benutten, waarbij we voortbouwen op onze ervaring met storytelling en video – en natuurlijk onze creatieve inslag.

Hun verzoek: maak vijf videocapsules in het Frans en Nederlands waarin je het personeel uitlegt hoe ze aantrekkelijke video-inhoud kunnen maken die als tutorials kan dienen, gewoon met behulp van hun eigen telefoon.

Benadering

De video’s moesten dynamisch zijn en aantonen dat het maken van video’s van hoge kwaliteit met een telefoon niet zo ingewikkeld is. Het was belangrijk om ervoor te zorgen dat deze nieuwe taak geen last voor de werknemers werd.

Daarom stelden we voor om eerst een stapje terug te doen: we startten een co-creatieproces om richtlijnen en praktisch advies te ontwikkelen die gemakkelijk begrepen en toegepast konden worden, terwijl we een kernteam bij het volledige proces betrokkenen.

We faciliteerden twee workshops met een tiental deelnemers – Infrabel ‘ambassadeurs’ voor het project: veldwerkers met verschillende profielen en niveaus van digitale geletterdheid. Deze observatieperiode stelde ons in staat de behoeften te identificeren, relevante materialen te ontwikkelen en enthousiasme voor het project op te bouwen.

Infrabel's kennis delen met expertise videotutorials — Cartoonbase

De eerste workshop concentreerde zich op de technische aspecten van het produceren van video’s van goede kwaliteit, waarbij vragen als geluid, belichting en hoek aan bod kwamen. Na de sessie werden de deelnemers uitgenodigd om te oefenen door zichzelf te filmen en uit te leggen hoe zij hun koffiemachine gebruiken. Er werd ook een groepschat geopend om eventuele vragen die tijdens deze oefening naar voren kwamen te beantwoorden en hun video’s te delen.

De tweede workshop ging over de boodschap zelf: hoe structureer en lever je video-inhoud die boeiend en gemakkelijk te begrijpen is?

Infrabel's kennis delen met expertise videotutorials — Cartoonbase
Infrabel's kennis delen met expertise videotutorials — Cartoonbase

Op basis van de uitkomsten van de workshops hebben we besloten om voor mixed media videocapsules te gaan. Hierdoor konden we het voorbeeld laten zien door echt beeldmateriaal te gebruiken, terwijl we extra duidelijkheid en een beetje plezier toevoegden met een paar geanimeerde elementen. Deze illustraties zijn vectorafbeeldingen gebaseerd op de grafische identiteit van Infrabel, waardoor de samenhang met de overige uitingen van het bedrijf wordt gewaarborgd.

Infrabel's kennis delen met expertise videotutorials — Cartoonbase

De videotutorials die we produceerden, werden gedeeld op interne platforms, waardoor het hele publiek werd uitgenodigd om hun telefoon te gaan gebruiken om hun eigen leerinhoud te creëren.

Uitdaging

Zoals bij elk project hebben sommige zaken meer aandacht nodig dan andere.

Dit was het geval bij ons doel om eenvoudige inhoud aan te bieden. De video’s zijn bedoeld om zelfs het minst digitaal onderlegde publiek aan te moedigen hun eigen materiaal bij te dragen. Ze moesten ook aantrekkelijk zijn om iedereen mee te krijgen.

Infrabel's kennis delen met expertise videotutorials — Cartoonbase

Door een team van ambassadeurs bij het creatieproces te betrekken, konden we beide vakjes aanvinken. Door hun input te krijgen en hun realiteit te begrijpen tijdens de observatiefase, konden we inhoud op maat maken voor onze doelgroepen, terwijl we hen een gevoel van eigenaarschap gaven.

Ten slotte hebben we, om de productietijd en het budget te optimaliseren, samengewerkt met één enkele acteur die zowel het Frans als het Nederlands beheerst, en indien nodig ondertitels toevoegt voor een volledig tweetalig resultaat.

Impact

De videocapsules zijn een echte meerwaarde voor de Infrabel Academy omdat ze het intern delen van goede praktijken stimuleren. Dit initiatief heeft de collectieve intelligentie tegen minimale kosten vergroot.