Visual harvesting - zaai een idee, oogst een concept

Visual harvesting

Zaai een idee, oogst een concept

Boek een workshop, ontdek ons aanbod
visual-harvesting-2

Wat is visual harvesting?

Visual harvesting of visueel oogsten betekent het vastleggen van gedachten, uitwisselingen of gesproken of geschreven tekst onder de vorm van tekeningen om zo verbanden bloot te leggen en discussies te bevorderen.

Het is een techniek die tijdens workshops, brainstormsessies of vergaderingen kan worden gebruikt als een vorm van grafisch faciliteren, maar ook als visuele ondersteuning voor een presentatie of zelfs in een niet real time context, bijvoorbeeld om lange, technische teksten of projectbeschrijvingen samen te vatten als hulpmiddel voor een discussie of uitleg.

Neem contact op met een expert
visual-harvesting-3

Waarom zou je gebruik maken van visual harvesting?

Artsen maken soms een kleine tekening om aan hun patiënten te tonen wat er mis is en hoe een operatie kan bijdragen aan herstel. Je hebt dit wellicht wel eens zelf meegemaakt. Zoals je dan kunt beamen  is dit een vrij efficiënte techniek, zelfs al zijn ze meestal betere chirurgen dan kunstenaars. Dit komt omdat anatomie een complex onderwerp is met een zeer specifieke terminologie, maar met een paar lijntjes op een papier kun je vrij snel begrijpen waarom het pijn doet.

Hetzelfde principe wordt gebruikt visual harvesting of visueel oogsten, ook al is er niets mis met je team!

Visual harvesting kan letterlijk worden opgevat: het is een manier om ideeën te verzamelen zoals tekeningen op een stuk papier (of muur) om een overzicht te scheppen dat kan worden gebruikt voor een discussie, een brainstormsessie of een project. Je zet je woorden kracht bij met beelden die je zélf of iemand anders tekent. Zo worden ideeën beter over gebracht en blijven ze langer hangen bij je toehoorders.

Het steunt op de kracht van beelden om emoties en geheugen te activeren maar ook om patronen en concepten te zien in een groter geheel.

Neem contact op met een expert
visual-harvesting-4

Hoe ziet visual harvesting er uit?

Visual harvesting wordt op verschillende manieren gebruikt voor het animeren van creatieve groepssessies binnen organisaties. Het kan dienen als participatieve tool of als presentatie.

Hier zijn een paar use cases die we vaak toepassen bij onze klanten:

  • Brainstormsessies: visual harvesting is hier een soort mindmap waardoor de deelnemers hetgeen besproken wordt kunnen visualiseren en onthouden, zich laten inspireren en de punten tussen verschillende ideeën verbinden.
  • Sprekersbegeleiding: vergeet PowerPoint. Visual harvesting maakt een presentatie informeler en levendiger door een uitleg in visuele vorm toe te voegen aan wat gezegd wordt en een creatieve sfeer te scheppen die het publiek gefocust houdt.
  • Vergaderingsnotities: vergelijkbaar met het opstellen van notulen, maar dan met een toegevoegde waarde en in real time. Visual harvesting noteert de discussies maar voegt er een analytisch element aan toe door het visualiseren onder de vorm van grafieken en cartoons.
Neem contact op met een expert