RCN Justice en Democracy — 1994 in Rwanda. En daarna?

Oplossingen

Explainer

Services

Uitlegvideo

RCN justice & democracy (Réseau Citoyens-Citizens Network) is een onafhankelijke NGO die de fundamentele rechten beschermt die zijn erkend door internationale verdragen, met name het recht op gerechtigheid.

Context

RCN Justice & Democracy wilde drie fundamentele juridische concepten introduceren die een grote rol speelden bij de bestrijding van straffeloosheid na de genocide in Rwanda, aan rechtenstudenten. Om deze missie uit te voeren, besloten ze een reeks geïnformeerde en empathische video’s te produceren.

RCN Justice en Democracy — 1994 in Rwanda. En daarna?

Uitdaging

Traditioneel gezien moesten de drie video’s zich richten op ingewikkelde juridische en historische feiten met betrekking tot de Rwandese genocide. De belangrijkste vraag was hoe misdaden, zoals die in Rwanda hebben plaatsgevonden, worden beoordeeld. In het bijzonder moesten ze de rol van universele jurisdictie en overgangstribunalen uitleggen. Aangezien niemand van ons juristen zijn, was de eerste stap om al het materiaal dat door RCN met ons werd gedeeld te lezen en te verwerken. Pas daarna konden we de meest relevante informatie selecteren en structureren.

Cartoonbase raadde aan dat de video’s relatief kort zouden zijn om de kwaliteit van de informatie in evenwicht te brengen met de aandachtsspanne van studenten. Als de boodschap langer was dan 8 minuten, zouden we het risico hebben gelopen de aandacht van het publiek te verliezen, en daarmee effectiviteit en herkenbaarheid te verliezen.

Benadering

We hebben een illustratiestijl gezocht die ons in staat stelt om deze gevoelige en complexe feiten duidelijk te behandelen zonder de gevoeligheid van het publiek te schaden.

Het verhaal vermeldt geweld, en we wilden het niet minimaliseren. Daarom hebben we ons gebaseerd op foto’s en documentaires om het met zorg te representeren en uit te drukken.

RCN Justice en Democracy — 1994 in Rwanda. En daarna?
RCN Justice en Democracy — 1994 in Rwanda. En daarna?
RCN Justice en Democracy — 1994 in Rwanda. En daarna?

Voor dit project werd de iconografie grondig onderzocht. Het was belangrijk dat deze paste binnen het historische, sociale en economische kader van Rwanda op dat moment. We hebben de Rwandese bevolking gerepresenteerd met hun historisch juiste belangrijkste activiteiten: keramiek, landbouw en veeteelt.

We hebben gebruik gemaakt van de allegorie van gerechtigheid; het kon niet de Greco-Romeinse vrouwe Justitia zijn waar we aan gewend zijn, maar een vrouw van Afrikaanse afkomst, met haar eigen culturele codes.

De kleuren, hoewel ingetogen, veranderen afhankelijk van elk thema. Dit heeft geholpen bij het structureren en differentiëren van de informatie in de drie video’s.

RCN Justice en Democracy — 1994 in Rwanda. En daarna?
RCN Justice en Democracy — 1994 in Rwanda. En daarna?
RCN Justice en Democracy — 1994 in Rwanda. En daarna?

Tenslotte werden de videoclips vertaald van het Frans naar het Nederlands en het Engels. Het probleem was om een getrouwe vertaling te behouden en tegelijkertijd hetzelfde vertelritme te behouden.

Impact

Voor RCN Justice & Democracy was dit een kans om deze complexe kwesties met alle duidelijkheid en eerlijkheid aan te pakken die illustratie met zich meebrengt. Het hielp om de kernconcepten te visualiseren en de studenten te betrekken bij een zorgvuldig samengesteld verhaal om de harde feiten te begrijpen.

Door ze uit te leggen via een verhaal hopen we dat de juridische wegen om straffeloosheid te bestrijden begrijpelijker werden. We kijken uit naar de feedback van de studenten!

RCN Justice en Democracy — 1994 in Rwanda. En daarna?