Verandermanagement: ons geïllustreerde model

Verandermanagement: ons geïllustreerde model

Home Blog › Verandermanagement: ons geïllustreerde model

Het doorvoeren van verandering in een organisatie draait bovenal om het op het juiste moment en op de juiste manier betrekken van iedereen. In ons werk met experts en succesvolle veranderaars hebben we cruciale acties geïdentificeerd die helpen bij het sturen van het proces en het betrekken van iedereen. Ons geïllustreerde model legt ze stap voor stap vast.

“Ch-ch-ch-changes – turn and face the strange!” David Bowie spoorde ons aan in zijn manifestlied uit 1971. Een eerbetoon aan artistieke heruitvinding, het lied maakte hem een soort rolmodel voor het creatief omarmen van verandering. Het was ook het laatste nummer dat hij live op het podium uitvoerde – een behoorlijke erfenis.

Hoe gaan we hiermee om? Hoe gaan we de vreemde zaken tegemoet om onszelf opnieuw uit te vinden als teams, organisaties en individuen? Onze ervaring bij Cartoonbase heeft ons enkele aanwijzingen gegeven over wat de golf van verandering kan maken of breken.

Het is geen toeval dat creatief verandermanagement is uitgegroeid tot een van de kernoplossingen die we aanbieden aan onze klanten: velen van hen worden geconfronteerd met verandering en omarmen deze; en als experts in illustratie, storytelling en visueel denken, beschikken we over de ideale gereedschapskist om hen hierbij te helpen.

Ons geïllustreerde model van verandermanagement is een visuele representatie van hoe je deze tools succesvol kunt inzetten om organisaties te transformeren.

Het grotere geheel: constanten van verandering
Zoals we al snel ontdekten, is er geen one-size-fits-all model voor verandermanagement; ons geïllustreerde model is geen poging om er een te creëren. We hebben samengewerkt met zowel grote als kleine bedrijven die verandering succesvol hebben beheerd, evenals met gerenommeerde experts die hen en ons tijdens het proces hebben begeleid.

Onder hen bevinden zich HR-consultant Bruce Fecheyr-Lippens, CHRO bij het toonaangevende Europese HR-bedrijf SD Worx, en Luc de Brabandere, senior adviseur bij de BCG’s Strategy-praktijk (en medeoprichter van Cartoonbase!).

Deze samenwerkingen, gecombineerd met onze eigen expertise in visuele content, hebben ons in staat gesteld om terugkerende patronen in succesvol verandermanagement, ondersteund door illustratie, te identificeren.

We hebben de opgedane ervaring en inzichten samengevat in een geïllustreerd model van verandermanagement.

Verandermanagement – een geïllustreerd model: hier is onze stapsgewijze handleiding.

Van start gaan:
Schud de boot – en verzamel je bemanning

Waar begint verandermanagement? Meestal begint het met iemand die verantwoordelijk is voor het opmerken van tekenen dat er iets moet veranderen. Het kan beginnen met een ontevreden klant die een geldig punt maakt; met een concurrent die een gedurfde stap zet in een nieuwe richting; opkomende technologie die oude gewoonten verstoort; of gewoon met een CEO die op zijn intuïtie vertrouwt.

Zulke kleine beginpunten kunnen leiden tot een verandering van perspectief, waardoor besluitvormers hun relevantie en manier van werken (of bepaalde aspecten ervan) opnieuw gaan beoordelen.

Maak je geen zorgen over het point of no return, zegt het lied. Dit is een angstaanjagend, maar opwindend moment voor elke organisatie, ongeacht de grootte. Het is de allereerste stap naar iets groters dat in allerlei verschillende richtingen kan leiden.

Hoe kunnen organisaties ervoor zorgen dat ze optimaal gebruik maken van dit momentum?

 • Begin met het opbouwen van je ‘veranderteam’ – een netwerk van ambassadeurs die jouw enthousiasme delen om een nieuwe koers te varen. Dit is cruciaal in deze eerste fase van overgang: er zal waarschijnlijk onenigheid zijn over waar naartoe te gaan en hoe daar te komen; veel mensen zullen vasthouden aan hun gewoonten en routines (je kent het refrein: “zo hebben we het altijd gedaan”). Het creëren van een werkgroep zal jouw gezamenlijke intentie omzetten in een project en helpen het van de grond te krijgen.
 • Succesvolle verandering wordt gemaakt door medewerkers, voor medewerkers. Collectieve, bottom-up besluitvorming is essentieel voor een succesvolle overgang. Jouw werkgroep moet de diversiteit van de profielen die door de verandering worden beïnvloed, vertegenwoordigen – dit zorgt ervoor dat jouw plan haalbaar is en eigendom is van degenen die het uitvoeren.
 • Ook de goedkeuring van het senior management is van essentieel belang. Voor grote transformatieprocessen om te slagen, zorg ervoor dat de besluitvormers op het hoogste niveau aan boord zijn. Ze kunnen een belangrijke motor van verandering zijn door de geloofwaardigheid en zichtbaarheid van het project te versterken en te helpen bij het opruimen van obstakels en blokkades.

 

In de praktijk:

 • Een workshop waarin een diverse groep potentiële ambassadeurs wordt samengebracht, is het perfecte startpunt om iedereen op dezelfde pagina te krijgen.
  Brainstormen en deelnemen aan een collectief denkproces zal helpen bij het delen en vormgeven van ideeën, het aanpakken van knelpunten en het bevorderen van afstemming. Bekijk aannames kritisch en test ideeën: misschien is je grootste verkooppunt kwaliteit, en niet snelheid? Wat zou het betekenen om agile te worden voor de verkoopafdelingen? Dit is je kans om perspectieven te verschuiven en percepties te veranderen.
 • Werk visueel: visuals helpen abstracte ideeën concreet te maken. Ze ondersteunen ook begrip en geheugen, en bevorderen creativiteit. Al deze aspecten staan centraal in succesvol verandermanagement en het geïllustreerde model. Een visuele routekaart voor je veranderingsreis zal helpen het proces te sturen.

 

Casestudy – Solvay
Het vinden van de juiste formule voor een nieuwe manier van werken

Cartoonbase sloeg de handen ineen met Solvay om verandering aan te kondigen en hun nieuwe HR-visie aan het team te presenteren. Ons werk met Solvay omvatte een reeks workshops, een routekaart, een grafische kaart om de materialen uit te leggen en een reeks video’s.
We doken diep in de cultuur van Solvay om een gevoel te krijgen voor hun verhaal, werkten nauw samen met de teams van de klant en faciliteerden brainstormsessies.Door vanaf het begin de juiste mensen te betrekken, konden ze een netwerk van meer dan 1000 mentoren creëren.

Ontdek hoe Solvay het menselijke element opnieuw heeft uitgevonden

Casestudy-SolvayYou-Cartoonbase-01

Het is een nieuwe dageraad, het is een nieuwe dag:
vind jullie gemeenschappelijke visie

Nu heb je de basis van een plan. Het laten werken betekent dat het gevuld moet worden met leven: ervoor zorgen dat je ‘veranderteam’ zich betrokken voelt bij een gemeenschappelijke missie.

Weten waar je naartoe gaat, gaat veel verder dan het stellen van een doel. Het houdt in dat je gezamenlijk je waarden, motivaties en aspiraties beoordeelt, uitzoekt hoe ze verband houden met je activiteiten – en wat er moet veranderen om de twee op één lijn te brengen.

Het definiëren van een gemeenschappelijke visie is een essentieel onderdeel van verandermanagement. Wat je doet en waarom je het doet, zijn twee kanten van dezelfde medaille – en die munt is je visie.

Hoe vorm je deze visie, samen?

 • Uitwisselen, bijschaven, consolideren. Ongeacht de omvang van je team of organisatie: een gemeenschappelijke visie ontstaat niet van de ene op de andere dag. Doe nu het werk om te identificeren wat betekenis geeft aan je werk en je zult later de vruchten plukken.
 • Bouw een krachtig verhaal. Vertel het verhaal van je verandering: het heeft een verhaallijn, personages, uitdagingen – en een gelukkig einde. Het menselijk brein is geprogrammeerd voor verhalen – gebruik dit om emotionele betrokkenheid te bevorderen en maak je medewerkers de acteurs van het verhaal dat je in gang hebt gezet.

Storytelling is ook een krachtige techniek om technische informatie op een manier over te brengen die blijft hangen. (Lees onze gids voor wetenschappelijk vertellen voor wat inspiratie.)

In de praktijk:

 • Bouw voort op je kick-off workshop met een reeks workshops die dienen als platform voor het ontwikkelen van je gemeenschappelijke verhaal. Visuele moderatietools zoals grafische facilitering en visuele oogst zullen je helpen om collectieve intelligentie te activeren.

Het belangrijkste resultaat van deze stap in het proces is je nieuwe visie en missieverklaring: het zal bevatten waar je in gelooft en waar je naartoe gaat, en deze informatie gemakkelijk toegankelijk maken voor iedereen die betrokken is bij de overgang.

Ondersteboven, binnenstebuiten:
berijd (uit) de emotionele achtbaan

De overgang die je in gang hebt gezet, is nu gericht op een gemeenschappelijke visie, waarbij de beschreven verhaallijn centraal staat. Het is tijd om op te schalen – van een kleine groep insiders naar iedereen in je organisatie.

Dit is een delicaat moment – mensen zijn van nature weerstandig tegen verandering. Misschien ben je bekend met de formule van Gleicher voor verandering: het beschrijft de krachten die aanwezig moeten zijn om weerstand tegen organisatorische verandering te overwinnen.

De formule is: C = A × B × D > X

C staat voor verandering; A staat voor ontevredenheid met de huidige situatie; B staat voor een gewenste duidelijke staat; D staat voor de praktische stappen naar de gewenste staat; en X staat voor de kosten van de verandering.

Toegepast op de transformatie van je organisatie betekent dit dat voor de verandering (C) om te worden geaccepteerd, de ontevredenheid (A) met de huidige situatie, de wens (B) om de voorgestelde visie te bereiken en het besef van hoe daar te komen (D) de kosten (X), of inspanning, om daar te komen, moeten overtreffen.

Dit is in een notendop wat nodig is om iedereen aan boord van de veranderingstrein te krijgen.

Hoe breng je het verhaal van jouw transformatie over?

 • Maak je visie en het verhaal eromheen herkenbaar, relatable en inspirerend.
 • Gebruik en vergroot je netwerk van ambassadeurs om enthousiasme voor het project te genereren. Ze kunnen ook optreden als tussenpersonen, individuele ondersteuning bieden en vragen beantwoorden, bijvoorbeeld.
 • Maak duidelijk waar je staat met de overgang en waar het naartoe gaat.

 

In de praktijk:

 • Creëer een merkidentiteit rond de nieuwe jij. Creatieve merkvideo’s met je ambassadeurs zijn een geweldige manier om het verhaal van je transformatie te delen en je visie op het gelukkige einde ervan over te brengen.
 • Maak een content-roadmap om de belangrijkste stappen van je contentleveringsplan uit te stippelen.

Wees beschikbaar en open voor vragen. Dit is een moment voor tweerichtingscommunicatie.

 

Casestudy – Renaulution
Welkom in de fabriek van morgen

De ‘Renaulution’ is een enorme strategische transformatie voor Renault. Deze paradigmaverschuiving introduceert de Fabriek van de Toekomst, gericht op duurzaamheid – auto’s op de weg houden in plaats van ze simpelweg te vervangen.
We hebben Renault geholpen bij het creëren van een volledig communicatiepakket voor verandering om iedereen aan boord te krijgen.

Hoe Renault de Renaulution in beweging kreeg

Je leeft, je leert:
de leercurve verhogen

De volgende stap draait om onderwijzen en coachen in plaats van alleen maar de boodschap verspreiden, en het sleutelwoord hier is: geduld.

Het aanpassen aan verandering kan tijd kosten – voor sommige mensen meer dan voor anderen. Om ervoor te zorgen dat medewerkers betrokken raken bij en bijdragen aan het proces, is het essentieel dat je hen allemaal, op hun eigen tempo, begeleidt.

Coaching, onderwijs en leren hebben hier verschillende aspecten. Het gaat om het inwerken en wegnemen van overgebleven twijfels; kennis delen over nieuwe manieren van werken; het verwerven van nieuwe vaardigheden; en het ontdekken van nieuwe kansen.

Laten we niet vergeten dat uitleggen gelijk staat aan communiceren, en vice versa. Leermaterialen moeten aantrekkelijk zijn om nuttig te zijn – we weten allemaal hoe moeilijk het kan zijn om iets saais te begrijpen of te onthouden! Tegelijkertijd is het niet voldoende om te bereiken en te inspireren: het proces moet volledig begrijpelijk zijn voor mensen om actief bij te dragen aan de vooruitgang ervan.

Hoe bevorder je grootschalig leren dat aan alle individuele behoeften voldoet?

 • Lerenden worden docenten: degenen die eerder bij het proces betrokken waren, kunnen je helpen het woord te verspreiden en nieuwkomers in het proces te begeleiden. Je ambassadeurs kunnen ook optreden als coaches.
 • Denk na over hoe je belangrijke leermaterialen kunt visualiseren om ze tastbaarder te maken.
 • Je bereikt mogelijk mensen met zeer uiteenlopende profielen: zorg ervoor dat elk van hen weet wat de verandering persoonlijk voor hen inhoudt.

 

In de praktijk:

 

Casestudy – MIT
Het overbruggen van de kloof tussen mens en machine

Als onderdeel van hun digitale transformatieproces nam MIT Sloan contact met ons op om hun cursus Algorithmic Business Thinking (ABT) te upgraden. Ze wilden een cursus van 6 weken creëren die niet alleen begrijpelijk was, maar ook boeiend voor studenten.

Ons team ontwikkelde een visuele identiteit met een kaartachtige structuur om de verschillende elementen van de cursus beter te organiseren, en gebruikte illustraties om ervoor te zorgen dat de studenten niet verdwaalden.
Het creëren van een MIT-cursus op afstand die het publiek aanspreekt

Casestudy-MIT-cartoonbase

Geef dit door: jouw verhaal heeft potentie

Jij hebt dit mogelijk gemaakt.

De transformatie van jouw organisatie is niet langer een project, het is een feit. Er zijn nu twee belangrijke dingen die je moet doen:

1-Vertel het aan de wereld.

2-Stop hier niet.

Verandering is van nature open-ended, en jouw missie is ervoor te zorgen dat het deel wordt van een zelfversterkend proces.

Vier je prestaties, geef zichtbaarheid aan je nieuwe merkidentiteit en bevorder een cultuur van voortdurende verbetering.

Hoe kun je ervoor zorgen dat de hoofdrolspelers in jouw veranderingsverhaal nog lang en gelukkig leven?

 • Erken de inspanningen die zijn geïnvesteerd en de bereikte mijlpalen – dit zal de motivatie en betrokkenheid op de lange termijn stimuleren.
 • Laat de actoren van verandering niet aan hun lot over. Medewerkers hebben langetermijnondersteuning en regelmatige check-ins nodig om betrokken te blijven bij het proces.
 • Blijf de lopende verandering monitoren en in twijfel trekken – aanpassingen kunnen nodig zijn naarmate de effecten in de echte wereld beginnen te verschijnen.

In de praktijk:

 • Social media video’s, een social media-campagne en een persbericht kunnen je helpen om het nieuws te verspreiden, de verandering ‘officieel’ te maken en personeel betrokken te houden bij de verandering. Een opvallend evenement zal momentum creëren voor media- en publieke aandacht – het is ook een gelegenheid voor personeel om trots te zijn.
 • Beoordeel welke van de leermiddelen en ondersteuningsmechanismen die zijn ingezet, permanent gemaakt kunnen worden.
 • Houd je netwerk van ambassadeurs actief om het debat gaande te houden en het proces op koers te houden.

Veranderingsmanagement: ons geïllustreerde model, afgestemd op jouw behoeften

Veranderen is moeilijk – en lonend. Elk verhaal van transformatie is uniek.

Op zoek naar hulp bij creatief veranderingsmanagement?

Cartoonbase is een flexibele en ervaren partner die visuele middelen en slimme inhoud levert om je gedurende het hele proces te ondersteunen.

Neem contact met ons op!

Vergelijkbare posts